Често задавани въпроси

 

                                                                                                                             

1. Къде мога да получа кредит?
Кредит можете да получите във всеки един клон на "Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) в градовете: София, Перник,  Гоце Делчев, Плевен,Русе,Хасково,Севлиево,Велико Търново,Харманли и Стара Загора,Ямбол,Сливен,Пловдив.
  

2. Как мога да получа кредит?
Кредит можете да получите ако работите на постоянен трудов договор или сте пенсионер с чиста кредитна история.

3. За какво време мога да усвоя сумата и да разбера дали съм одобрен?
Ако сте одобрени ще получите отговор от кредитен одел  до 10 минути след кандидастване в някои от  клоновете на ,,Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) или Онлайн. Но ако до 10 минути не се свържат с вас, по някаква причина не сте одобрени."Бързи Кредити" ООД може да отхвърли молбата за потребителски кредит, без да обосновава причините за отказа.

 

4. Какво ще се случи,ако не намерия Банкова Гаранция?

Финансова Институция ,,Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) предлага бързи потребителски кредити и често пъти клиентите ни се нуждаят от заяем много спешно (битови сметки,комунални услуги, медицински разходи,ремонти и т.н).За да запасим бързината на услугата,при одобрение кредитът може да бъде усвоен веднага,но Банковата Гаранция трябва да бъде в срок от 3 работни дни от деня на сключването на Договора.

Предоставянето на Банкова Гаранция не е задължителоно.В случай че не предоставите Банкова Гаранция по кредита в установения срок,неустойка ще бъде начислена,чийто размер ще бъде уговорен в Индивидуалния договор за Заем.Размера на евентуалната неустойка можете да видите на нашият кредитен калкулатор.

5. Каква може да е причината за  отказ по молбата ми за заем?

Решението за одобрение или отказ се взема на базата на скоринг система за оценка на кредитоспособността.

Тя се базира на информация,получена при стриктно спазване на законите на Република България от различни институции ( Централен Кредитен Регистър, Национален Осигурителн Институт и др.) и включва оценка на кредитна история, на задлъжнялост,доказан и разполагаем доход,здравно и социално осигурителен статус и други.

 

6. Как се погасява кредита?
Кредита се погасява на равни месечни вноски по банков път:
В полза на: "Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( Internetional Salamanca Capital Ltd.)
При банка: Уни Кредит Булбанк
IBAN: BG 89 UNCR 7000 1516 285 493
Основание: Номера на Вашия договор


7. Как мога да получа информация за състоянието на моя кредит?
Информация може да получите като позвъните на тел: +359 877 99 99 60

 

8. Мога ли да погася кредита си предсрочно?
Вие можете да погасите кредита си предсрочно по всяко време,като не дължите наказателна лихва и скрити такси, като за това уведомите "Интернешънъл Саламанка Капитал " ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) пет дни преди падежната си дата.  

тел:  + 359 877 99 99 60 

9. Ако сте наши лоялни клиенти?

Ако сте имали кредит при нас и сте си го погасили изцяло,като наши лоялни клиенти Вие можете да кандидатсвате за по- голяма сума до 5000 лева.

 

10. Какво означава Администратор на лични данни?

Администратор на лични данни е юридическо лице, което УДОСТОВЕРЕНИЕ от Комисия за Защита на Личните Данни.

 

11. Какво е Централен Кредитен регистър?

Централен Кредитен Регистър е назависима информациона система към Българска Народна Банка-системата предоставя акуална информация за кредитната задлъжнялост на кредитополучателите в цялата страна.

Всички заеми, които отпускат кредитните институции ( банкови и небанкови финансови институции),както и просрочията по тях,по закон се декларират в Централен Кредитен Регистър.

 

 12. Защитени ли са личните ми данни?

 Личните данни на нашите клиенти са напълно защитени от ,,Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.). Имаме УДОСТОВЕРЕНИЕ от Комисия за Защита на Личните Данни с номер 0053961, също така имаме SSL сертификат и ползваме криптирана връзка и сигурност между клиентския браузър в сайта са вградени най-съвремените технологии по формата на 256 - битова криптирана връзка,която гарантира сигурността на личните данни.

 

 

 

 

Етичен кодекс на Финансова Институция ,,Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.)
 
С настоящите правила "Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) твърдо заявява ангажираността си към пазара напредоставяне на бързи кредити и заеми в съответствие с най-високите стандарти набизнес етиката. "Десетте етични правила" подсилват базисната идея на нашата политика,а именно поддържането на ясни и прозрачни правила при кредитиране, справедливи пазарни условия и ангажимент към всички наши клиенти.
 
1. Клиентите са ни първо място
 
"Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.)  е една от първите регистрирани небанкови финансови институции в България. Като пионер в областта на бързите кредити ние развиваме дейността си от 2009 година и до днес. Ние сме българската финансова компания.
 
2. Пълна Прозрачност на нашите условия
 
Пълните условия, при които отпускаме заеми се разясняват преди подписване на Договора. Лихвените
проценти, начините им на изчисляване, както и всякаква допълнителна информация, необходима на
клиента са винаги на разположение.
 
3. Достоверна Реклама от ,, Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.)
 
"Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) рекламира своите продукти и услуги чрез отговорни рекламни кампании, които не подвеждат своите клиентите.
 
4. Отговорно Отпускане на Кредит.
 
Отпуснатите кредити се съобразяват винаги с възможностите на потребителя.
 
 
5. Обратна връзка с Нас
 
"Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) непрекъснато е на разположение на своите клиенти при възникнали неясноти относно всеки елемент от Договора и Условията към него. Гарантираме изцяло правото на информация на клиента по всяко време на тел: +359 877 99 99 60.
 
6. Защита за нашите клиенти
 
"Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) не толерира порочните способи за влияние и натиск върху потребители в безизходица и апелира към толерантност от страна на всички други небанкови финансови институции.При всякакви нередности и претенции, клиентите могат да ни сигнализират на тел. + 359 877 99 99 60  или на e-mail: info@burzikrediti.bg.
 
7. Сигурност на личните данни на нашите клиенти
 
Клиентите на "Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) може да се чувстват спокойни за своите лични данни, защото използваме надеждна и сигурна система за защита на личните данни. Не допускаме никакви злоупотреби, нарушения и измами.
 
8. Отговорни на Българския Пазар
 
"Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) работи за целите, напредъка и развитието на пазара на небанковото потребителско кредитиране.Наш приоритет е повишаване нивото и качеството на предоставяните кредитни продукти и услуги за крайния потребител.
 
 
 
9. Законност на Договорите и Общите Условия
 
"Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) работи при стриктното спазване на европейското и националното законодателство,вътрешните правила и процедури, правилата за професионално поведение в своите отношения с клиенти,партньори и конкуренти. Договорите и Условията се актуализират винаги с оглед на новите изисквания на Закона за защита на потребителите и Закона за потребителския кредит с писмо изх.No: Ц03 от 07.02.2013г. на Комисията Зз Защита на Потребителите че Договорите с Общи Условия за потребителски кредит предлагани от "Интернешънъл Саламанка Капитал " ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) не се съдържат неравноправни клаузи по смисъла на чл.143 от ЗЗП.
 
 
10. Спазване на Етичните правила от "Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.)
 
"Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) е компания с изградени традиции и принципи. Считаме себе си за една от най-отговорните небанкови финансови институции на пазара, която стриктно провежда и осъществява своята дейност съобразно "Десетте етични правила". Категорично се разграничаваме от всякакви практики и методи на нелоялно и непрозрачно отношение към потребителите на пазара при предоставяне на потребителски бързи кредити и заеми.
 

Как да взема кредит?

Как да взема кредит?

Това е много лесно, само трябва да посетите някой от нашите офиси. Също така може и да кандидатствате и през нашият уеб сайт. Достатъчно е само да натиснете бутона отдолу и да следвате инструкциите.
Кандидатствай онлайн  
 

>